© Effen Weg
© Effen Weg
WANDELING IN DE HOBOKENSE POLDERS (5 KM)

FEBRUARI

14
WOENSDAG
HOBOKEN • Tussen de Schelde, de dichtbevolkte woonkernen van Hoboken & Antwerpen en de industrie van Petroleum Zuid ligt de grootste brok natuur van het stadscentrum van Antwerpen : de Hobokense Polder. De natuur kreeg hier nog vrij spel en er ontstond een prachtig en waardevol natuurgebied (170 ha) met een grote diversiteit aan landschappen en fauna & flora. De wandeling doorheen de Hobokense Polder werd in 2016 nog verkozen tot wandeling van het jaar door de provincie Antwerpen, het belooft dus een top-natuurwandeling te worden! Graag vooraf inschrijven via onze website!

Schrijjf je hier snel en eenvoudig in via onze website

Afstand : 5 km
Reliëf : vlak
Moeilijkheidsgraad : makkelijk
Vertrekpunt : Parking Schroeilaan; Schroeilaan 11, 2660 Hoboken (150 meter van station Hoboken-Polder)
Begeleider : Gerd Peremans (0475/67.39.26) – gerd@effenweg.be


Waar de Hobokense Polder zich vandaag uitstrekt, overspoelde het water van de Schelde in een ver verleden dagelijks de buitendijkse slikken. Door de eeuwen heen werden die gronden stelselmatig ingepolderd voor gebruik als weide en akkerland. Dit typische kleinschalige polderlandschap verdween in de twintigste eeuw. Eerst palmde de industrie grote stukken van de Hobokense en Kielse polder in. Wat restte aan poldergronden, werd in de jaren zestig opgehoogd met afval en grond die vrijkwam bij de aanleg van de Antwerpse Ring en de Kennedytunnel. De zogenaamde Polderstad kwam uit de steigers. Op het overblijvende stuk kreeg de natuur vrij spel en er ontstond een waardevol en prachtig natuurgebied, met een grote verscheidenheid aan landschappen en een enorme rijkdom aan plantensoorten.

Op de lager gedeelten ontstonden ondiepe plassen met rietkragen, moerassen en wilgenbroekbossen. Op de hoger gelegen gedeelten verschenen graslanden, ruigten, wilgenstruwelen en jonge eikenbossen. Stuk voor stuk spontaan tot stand gekomen natuur. Inmiddels vinden er meer dan 500 planten en 360 verschillende paddenstoelen hier hun thuis. Vos, ree en steenmarter genieten van de rust in dit gebied. Gelegen in een stedelijke omgeving vervult de Hobokense Polder een functie als groene long en tuin voor de stad. Dankzij de beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen kon Natuurpunt de Hobokense Polder verder uitbouwen tot een gebied waar iedereen welkom is. De aanwezigheid van heel wat plassen en sloten zorgt voor een grote rijkdom aan amfibieën zoals groene en bruine kikker, gewone pad, kleine en Alpensalamander. Dankzij de ligging aan de Schelde komen trekvogels er op krachten. Een zestigtal vogelsoorten broeden er waaronder vele eenden, waterral, ijsvogel en blauwborst.

Vanaf de parking laten we ons leiden door het AS-Adventurepad door het bos tot aan de vogelkijkwand. Hier kunnen we de vele watervogels op de Broekskotplas bewonderen. Vervolgens stappen we dwars door het begrazingsblok van de Galloways. Door hun vriendelijk en rustig karakter zijn ze perfecte grazers in gebieden die een hoog bezoekersaantal kennen. Je komt ze ongetwijfeld tegen tijdens de wandeling, want ze mogen vrij rondlopen in het begrazingsblok. Opvallend in het bloemrijk grasland zijn de bloeiende Orchideeën, een soort die hier voorkomt is de bosorchis, ze bloeit van eind mei tot een heel eind in juni. We vervolgen het AS-Adventurepad tot aan de Schelde en wandelen dan langs de oude Scheldedijkwegel richting Polderstad. En opnieuw komen we door een zeer waterrijk gebied met een vogelkijkwand.
Daarna volgen we langs smalle, modderige paadjes het Salamanderpad tot we terug op het AS-Adventurepad komen dat ons naar ons vertrekpunt op de Schroeilaan brengt.

Onze wandelingen zijn toegankelijk voor iedereen, al zijn ze in de eerste plaats gericht op mensen met (chronische) pijn en chronisch ziekten. Maar ook al wie behoefte heeft aan wat buitenlucht, een babbel of gewoon eens lekker wil gaan wandelen door een mooie brok natuur is meer dan welkom. Graag vooraf inschrijven, de plaatsen zijn beperkt. Aan niet-leden vragen we een bijdrage van 2 euro, hiermee worden de verzekering- en werkingskosten gedekt.

Lees hier meer over het lidmaatschap bij Effen Weg.

Wenst u nog meer info? Aarzel niet en mail ons op info@effenweg.be of contacteer rechtstreeks de begeleidster via gerd@effenweg.be of 0475 67 39 26

Openbaar vervoer

TREIN

Het vertrekpunt ligt vlakbij het treinstation Hoboken-Polder. Bekijk de dienstregelingen van de NMBS om je reis te plannen.

BUS

Op 200 meter van het vertrekpunt bevindt zich de bushalte “Hoboken Polderstad”, deze wordt bediend door :

Lijn 13 : Polderstad – Hoboken – Eilandje
Lijn 140, 141 : Polderstad – UZA – Mortsel – Wijnegem

Bron: UiTinVlaanderen.be

Natuurpunt Hobokense Polder
Scheldelei
2660 Hoboken
breng me hierheen